Retour beleid

14 Dagen zichttermijn
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen

c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] d. [Naam consumenten(en)] e. [Adres consument(en)] f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Neem contact op met onze klantenservice om een retourformulier te ontvangen.


Hoe stuur ik producten terug?
De makkelijkste manier om uw product te retourneren is door contact op te nemen met onze klantenservice. Wij sturen u dan een passend retourformulier waarmee u uw bestelling aan ons kunt retourneren.

Is mijn retour aangekomen bij jullie?
Zodra uw product bij onze retouren afdeling binnen is gekomen, laten we u dit middels een ontvangstbevestiging per e-mail weten. Uiteraard gaat hier wel enige verwerkingstijd overheen. Ziet u bijvoorbeeld op de Track en Trace code van van uw retour dat uw pakket bij ons is afgeleverd, maar heeft u nog geen mail ontvangen? Dan kunt u altijd gerust contact opnemen met 1 van onze medewerkers. Zo kunnen wij kijken waar uw pakket zich bevindt en zorgen wij voor de passende oplossing.


Mijn product is terug van reparatie, maar nog steeds defect. Wat nu?
Dat is wel heel erg vervelend. Zeker omdat u nu voor de tweede keer een defect product heeft ontvangen. Indien u contact opneemt met onze klantenservice, zorgen wij voor een passende oplossing voor u.

Ik heb nog geen retourformulier ontvangen?
Heeft u een retourformulier aangevraagd bij ons maar heeft u deze nog niet ontvangen per e-mail? Wellicht is deze in uw SPAM – ongewenste email box terecht gekomen. Is daar ook niets in te vinden? Dan adviseren wij om nogmaals contact op te nemen met onze klantenservice. Zo kunnen wij het nogmaals versturen naar u.

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, we staan u graag tot dienst